Names of Committee members of 2012-2013 Environmental Protection Group

 

Club: Environmental Protection Group                       

Teacher-in-charge: Mr. Lai Pak Wing

Teacher advisers: Mr. Tung Kwong Wah, Miss Tam Kit Ying

 

Chairperson

 

4C

02

Chan Hoi Yan Shirley

 

Vice-chairpersons

 

4C

24

Yip Man Yee

/

/

/

Secretary

 

5C

7

Ho Pui Shan

Treasurer

 

5A

12

Mak Yan Ting

 

Publicity

Secretary

 

5A

6

Kong Chi Wing

/

/

/

 

Recreation

Secretary

 

5C

21

Wu Tan Shing

5E

20

Yip Pei Kwan

 

Sports

Secretary

 

/

/

/

/

/

/

 

Academic

Secretary

 

5D

1

Chan Ka Yee

5E

13

Lau Yin Tung

 

Publication

Secretary

 

4B

23

Lau Ka Chun

4A

 

23

Ao FU Kiu